Privacy Policy


Dit is een vertaling van de oorspronkelijke tekst. In geval van twijfel prevaleert de Engelse versie.

Welkom bij het privacybeleid ("Privacybeleid") van de Sunoptic-website (de "Website"). 

De Website wordt beheerd en onderhouden door:

Sunoptic International Limited, 

79 College Road, Harrow - Middlesex 

HA1 1BD Verenigd Koninkrijk (

hierna: "Sunoptic", "Wij" of "Ons"). 

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij informatie over onze gebruikers ("U") zoals hieronder gedefinieerd ("Persoonsgegevens") verzamelen, opslaan, beschermen en delen, en met wie wij deze delen. Sunoptic is de beheerder van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR"). Wij raden U aan dit Privacybeleid te lezen in samenhang met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website, beschikbaar op www.sunoptic.com/en/terms-conditions.

1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij U over de Persoonsgegevens over U die wij verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (d.w.z. de betrokkene - U). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.1.  Log- en gebruiksgegevens

Onze servers registreren automatisch informatie ("Log- en Gebruiksgegevens") die ontstaat door Uw gebruik van de Website, wat ons weer helpt om onze dienstverlening te verbeteren. Log- en Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals Uw IP-adres, browsertype, het verwijzende domein, bezochte pagina's, toegangstijden, Uw mobiele provider en zoektermen. Een IP-adres is een nummer dat gekoppeld is aan de dienst via welke U toegang heeft tot het internet, zoals Uw ISP (Internet Service Provider), Uw bedrijf of Uw universiteit.

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Ons legitieme belang is het beheren van de Website, het verbeteren van onze diensten en het opsporen en voorkomen van aanvallen van hackers. We verwijderen logbestanden zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, uiterlijk na 7 dagen.

1.2.  Registratie-informatie

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website kan het nodig zijn dat U zich registreert. Voor dit doel,

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens ("Registratiegegevens") over U:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Fax;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres van het bedrijf

U moet ook een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken in verband met de registratie van uw account. Zodra U zich registreert, kunt U deze informatie te allen tijde bekijken en wijzigen. Deze informatie helpt de Website te verbeteren en onze gebruikers te verifiëren.

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (b) GDPR (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U).

1.3.  Bestelgegevens

Met het oog op de uitvoering van bestellingen verwerken wij informatie zoals artikelnummers, maat, naam, leveringsadres en telefoonnummer in verband met uw bestelling. Deze gegevens heeft Sunoptic nodig om de levering van de bestelling uit te voeren.

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (b) GDPR (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U).

1.4.  Betalingen

Ten behoeve van de betalingsverwerking verwerken Wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens en geven deze door aan door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders.

Afhankelijk van de door u gekozen betalingsmethode worden de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens doorgegeven aan de gekozen betalingsdienstaanbieder. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de aangeboden betalingsmethoden en providers. Ongeacht de betalingsmethode worden alle gegevens gecodeerd verzonden.

U hebt de mogelijkheid om elke betalingsmethode te kiezen die Wij aanbieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens ten behoeve van de betalingsverwerking, ongeacht de betalingsmethode, is art. 6 para. 1 (b) GDPR. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om een effectieve en veilige betaalmethode aan te bieden.

1.4.1. Wij bieden U de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Credit Card;
 • Debetkaart;
 • Bankoverschrijvingen;
 • PayPal (Europe) Sàrl et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
 • https://paypal.com/privacy); en
 • Collect on Delivery (in geselecteerde landen)

1.4.2. De voor de betalingsverwerking vereiste gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende geselecteerde betalingsdienstaanbieder:

- Telecash (First Data GmbH Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg vd Hõhe, https://www.telecash.de/datenschutz/).

1.4.3. Als U ervoor kiest om te betalen via de door Ons aangeboden betaalmethoden, verwerken Wij de daarvoor benodigde Persoonsgegevens en kunnen wij de volgende gegevens doorgeven aan de betalingsdienstaanbieder:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP adres;
 • Factuur- en leveringsadres;
 • Land;
 • Besteldatum;
 • Betaald bedrag;
 • Browser, gebruikt apparaat

1.5. Communicatie per e-mail 

1.5.1. Nieuwsbrief

Wij kunnen U onze Nieuwsbrief en andere marketingmails voor directe reclame toesturen, mits U vooraf uw dubbele opt-in toestemming hebt gegeven. Zodra U zich hebt ingeschreven, ontvangt U per e-mail een link waarmee U de nieuwsbriefdienst kunt activeren. Met andere woorden, wij sturen een e-mail naar het adres dat U opgaf toen U zich inschreef, waarin wij U vragen te bevestigen dat U de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als U Uw inschrijving niet bevestigt, worden Uw gegevens niet opgeslagen in onze e-mailverzendingstool. U hebt te allen tijde het recht om deze e-mails niet meer te ontvangen. Klik op de link "uitschrijven" in de e-mail en volg de instructies.

1.5.2.  Directe marketing

E-mailadressen die bij de registratie van een Account worden verzameld, worden gebruikt voor direct marketing van onze eigen en soortgelijke producten en diensten. Als U niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt U het gebruik van Uw e-mailadres te allen tijde weigeren. De afmeldingslink is te vinden in de voettekst van elke e-mail.

1.5.3.  Analyse van het gebruikersgedrag

Wanneer wij de nieuwsbrief of e-mails voor direct marketing naar U sturen, analyseren wij Uw gebruikersgedrag, d.w.z. wat U opent en aanklikt, Uw meest bezochte pagina of de duur van het gebruik van de Website. Uw gebruikersgedrag wordt technisch geanalyseerd door Google Analytics en Mailchimp. Voor details over hoe deze dienstverleners Uw Persoonsgegevens verwerken, zie paragraaf 4.3. Hierdoor kunnen wij conclusies trekken over Uw gebruikersgedrag, om onze e-mailaanpak te verbeteren en ervoor te zorgen dat U alleen e-mails ontvangt die U interesseren. Als U personalisering en tracking wilt voorkomen, of als U niet akkoord gaat met verwerking voor de aangegeven doeleinden, kunt U dit weigeren door Uw profielinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Het verzamelen en verwerken van de in de voorgaande leden genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 (a), 7 GDPR (d.w.z. Uw toestemming).

1.6.  Identificatie van mobiele apparaten

Als U onze Website bezoekt via Uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat, waaronder iPads en andere tablets, verzamelen wij de identificatiecode van Uw mobiele apparaat en het IP-adres. Wij kunnen aan Uw apparaat een identificatiecode toekennen die vergelijkbaar is met een rekeningnummer. Wij kunnen de naam verzamelen die U aan Uw apparaat heeft gekoppeld, het apparaattype, het telefoonnummer, het land en alle andere informatie die U verkiest te verstrekken, zoals de gebruikersnaam, de naam van het personage, de geografische locatie of het e-mailadres.

Als U deze functies inschakelt, kunnen wij de geolocatiegegevens van Uw apparaat verzamelen en de coördinaten van Uw apparaat opslaan om U bepaalde functies aan te bieden. Wij kunnen de geolocatiegegevens van Uw apparaat ook gebruiken om de Website te personaliseren. U kunt de instellingen voor Uw locatiegegevens controleren in Uw Accountinstellingen en ze uitschakelen als U dat echt wilt. Zelfs als U de locatiediensten hebt uitgeschakeld, kunnen wij nog steeds Uw stad, staat en land bepalen op basis van Uw IP-adres (maar niet Uw exacte locatie).

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Volgens Art. 6 para. 1 (f) GDPR is de verwerking van Persoonsgegevens rechtmatig als het noodzakelijk is voor het doel van de legitieme belangen van de gegevensbeheerder (Sunoptic), behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (U). Ons gerechtvaardigd belang is het beheer van de Website, de verbetering van onze diensten en het opsporen en voorkomen van aanvallen van hackers.

1.7.  Klantenondersteuning

Als u contact opneemt met ons Support team, ontvangen wij uw e-mailadres en kunnen wij uw IP-adres en de informatie die u naar ons stuurt volgen om uw vraag te helpen oplossen. Wij houden gegevens bij van onze communicatie met U, inclusief eventuele klachten die wij van U ontvangen over andere Gebruikers (en van andere Gebruikers over U).

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (b) GDPR (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U).

1.8. Aanvullend gebruik van persoonsgegevens

Indien van toepassing, kunnen Wij de Persoonsgegevens over U ook gebruiken om:

* na te gaan hoe u onze website gebruikt en de stabiliteit, het gebruikersverloop en de grafische interface ervan te verbeteren;

* U te voorzien van diensten of informatie die u hebt aangevraagd of producten die u hebt besteld;

* fraude of mogelijk illegale activiteiten te voorkomen of te onderzoeken en onze websitevoorwaarden te bewaken en te handhaven;

* het gebruik van de Website te controleren of te verbeteren of om input en feedback te vragen;

* contact met U op te nemen over de Website, technische ondersteuning, Uw account of andere vragen;

* de reclame en inhoud die u te zien krijgt te leveren, aan te passen en te richten (zie deel 4 over cookies);

* promotiemateriaal of speciale aanbiedingen te sturen; en

* bekendmaking van Uw Persoonsgegevens in beperkte omstandigheden (zie Sectie 2).

Het verzamelen en verwerken van de in het vorige lid genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR (noodzakelijk voor de doeleinden van onze legitieme belangen waarbij onze belangen liggen in de bovengenoemde doeleinden).

2. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Het is ons beleid om uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven:

2.1.  Dienstverleners

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens overdragen aan onze dienstverleners. Onze dienstverleners kunnen gevestigd zijn in andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, met inbegrip van bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin U de gegevens hebt verstrekt. Wanneer Wij Uw gegevens naar andere landen overdragen, zullen Wij de toepasselijke wettelijke vereisten die een adequate bescherming bieden voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EER, beschermen en naleven.

Wij zullen Uw Persoonsgegevens alleen doorgeven indien het land waarnaar de Persoonsgegevens zullen worden doorgegeven een beschikking van gepastheid van de Europese Commissie heeft gekregen; of indien wij passende waarborgen hebben getroffen met betrekking tot de doorgifte, bijvoorbeeld door middel van standaardcontractbepalingen van de EU met de ontvanger, of indien de ontvanger partij is bij bindende bedrijfsvoorschriften.

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens delen met deze derden, maar alleen voor het uitvoeren van deze functies en het verlenen van deze diensten en met inachtneming van de vereiste gegevensverwerkingscontracten. Wij delen geen gegevens voor commerciële en/of marketingdoeleinden. De overdracht van de in de vorige paragraaf genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR (noodzakelijk ten behoeve van onze legitieme belangen waarbij onze belangen liggen in het efficiënt verlenen van onze diensten).

2.2.  Rechtshandhaving

Wij zullen samenwerken met wetshandhavingsonderzoeken indien en voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan het bewaren of openbaar maken van Uw Persoonsgegevens inhouden, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wet of voorschrift, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of wettelijk verzoek; om fraude, veiligheid of technische problemen aan te pakken; of om onze rechten of eigendom te beschermen. In voorkomend geval is het verzamelen en verwerken van de in deze paragraaf genoemde Persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR - ons legitieme belang is het handhaven en beschermen van onze rechten - of op Art. 6 para. 1 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke (Sunoptic).

2.3. Bedrijfsoverdrachten

In het geval dat Sunoptic of een van onze gelieerde ondernemingen betrokken zijn bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw gegevens in het kader van die transactie worden overgedragen indien en voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van de in deze paragraaf genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang is om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen in verband met een dergelijke transactie.

3. Opslag en bewaring van gegevens

Wij gebruiken Microsoft Azure, een server van een derde partij om onze website te hosten. Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers binnen de EER en onderworpen aan de vereiste gegevensverwerkingsovereenkomst die wij hebben gesloten om een adequaat niveau van bescherming van Uw Persoonsgegevens te waarborgen. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, zullen wij Uw gegevens bewaren en gebruiken zoals nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en/of onze overeenkomsten af te dwingen. Wij bewaren Uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

4. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar de harde schijf van Uw computer worden overgebracht. Zoals vele websites gebruiken wij "cookie"-technologie om aanvullende gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en Sunoptic te verbeteren.

De cookies die wij verzamelen stellen ons in staat te leren hoe mensen met Sunoptic omgaan. Cookies slaan informatie op over Uw bezoeken aan de Website en kunnen U en Uw voorkeuren bij elk bezoek aan de Website herkennen. Zij helpen ons U een betere service te bieden.

Indien U om welke reden dan ook besluit dat U niet wilt dat al Uw Sunoptic-activiteiten worden opgeslagen, kunt U Uw browser en mobiele instellingen zo instellen dat cookies en lokale opslagmedia worden geblokkeerd, maar vergeet niet dat U in dat geval mogelijk geen toegang heeft tot alle functies die Sunoptic aanbiedt.

Wij kunnen de term "cookies" gebruiken om te verwijzen naar alle technologieën die Wij kunnen gebruiken om gegevens op Uw apparaat op te slaan of die informatie verzamelen of ons helpen U te identificeren op de hierboven beschreven manier, zoals web beacons of "pixel tags".

4.1.  Vereiste en functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zonder deze cookies kunt U onze site niet goed bekijken. Wij gebruiken ook functionele cookies, die ons helpen de prestaties van onze Website te verbeteren.

Het verzamelen en verwerken van de in deze paragraaf genoemde Persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 (f) GDPR. Ons legitieme belang is om het gebruik van de Website te analyseren en onze diensten te verbeteren. Vereiste cookies worden opgeslagen voor de duur van Uw browsersessie.

4.2.  Prestatiecookies en advertentiecookies

Met deze cookies kunnen wij het gebruik van de site analyseren, zodat wij de prestaties kunnen meten en verbeteren. Ze worden ook gebruikt door reclamebedrijven om advertenties weer te geven die aansluiten bij Uw interesses. Deze Cookies bevatten een unieke sleutel om het surfgedrag van individuele gebruikers te onderscheiden.

Als U wilt voorkomen dat prestatiecookies en reclamecookies worden opgeslagen, kunt U Uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door Uw cookie-instellingen hierboven te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor prestatiecookies en reclamecookies is toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 (a) GDPR. Uiteraard kunt U Uw verklaringen van toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Als U er niet langer mee instemt dat wij Uw gegevens aan de in ons privacybeleid genoemde dienstverleners verstrekken, kunt U zich afmelden in de cookie-instellingen op de Website.

4.3.  Hoe wij cookies gebruiken 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om een aantal redenen, zoals hieronder gespecificeerd.

De specifieke namen en types van de cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën die Wij gebruiken kunnen van tijd tot tijd veranderen. De cookies die wij gebruiken vallen echter over het algemeen in een van de volgende categorieën:

Type cookie

Waarom we deze cookies gebruiken

Cookie

Domein Bron

Noodzakelijk

Deze cookies zijn nodig om de Website correct te laten werken. Ze stellen U in staat de Website te bezoeken, U te verplaatsen en toegang te krijgen tot verschillende diensten, functies en hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn het onthouden van eerdere acties (bijvoorbeeld ingevoerde tekst). Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.Functionaliteit

Deze cookies onthouden Uw instellingen en voorkeuren en de keuzes die U maakt (

zoals taal of regionale voorkeuren) om ons te helpen 

Uw ervaring te personaliseren 

en U verbeterde functionaliteit en inhoud te bieden.

  

Beveiliging

Deze cookies kunnen ons helpen veiligheidsrisico's te identificeren en te voorkomen.  

Ze kunnen worden gebruikt om uw sessiegegevens op te slaan om te voorkomen dat anderen 

uw wachtwoord wijzigen zonder uw inloggegevens.

 

Prestaties

Deze cookies kunnen ons helpen informatie te verzamelen om ons te helpen begrijpen hoe U onze Site gebruikt, bijvoorbeeld of U berichten of specifieke pagina's hebt bekeken en hoe lang U op elke pagina bent gebleven. Dit helpt ons de prestaties van onze Site te verbeteren.

  

Analytics en onderzoek

De Website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "prestatiecookies" om te analyseren hoe U de Website en Diensten gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de Website en Diensten (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze Website gebruikt Google Analytics met de extensiecode "gat._anonymizeIp()"; daarom worden alleen afgekorte IP-adressen verder verwerkt, zodat een directe verbinding met de individuele gebruiker wordt geëlimineerd. Uw IP-adres wordt vooraf door Google ingekort (d.w.z. het laatste octet van het IP-adres wordt geanonimiseerd) binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de websitebeheerder gebruiken voor

het doel om Uw gebruik van de Website en Diensten te evalueren, rapporten over de Website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan Website-exploitanten te leveren met betrekking tot Website-activiteit en internetgebruik. Google zal het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door Uw browser wordt doorgegeven niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door cookies uit te schakelen in het instelscherm van de browser. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van Uw browsersoftware te kiezen; Wij moeten U er echter op wijzen dat U in dat geval mogelijk niet alle functies van deze Website volledig kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot Uw gebruik van de Website en Diensten (inclusief Uw IP-adres) vastlegt of deze gegevens verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren die via Google beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 para. 1 (a) GDPR.

De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google. De persoonsgegevens worden overgedragen op basis van de standaard contractbepalingen van de EU. (Artikel 46 GDPR). Zie voor meer informatie over Google analytische cookies de hulppagina's en het privacybeleid van Google:

 • Privacybeleid van Google
 • Google Analytics Help-pagina's


5. Kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar en Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Kinderen die ten minste 16 jaar oud zijn, mogen de Website gebruiken op voorwaarde dat zij vooraf toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en verwerken van hun Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

6. Beveiliging

Hier bij Sunoptic zijn wij er trots op commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om Uw Persoonsgegevens te helpen beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Wij gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te waarborgen, zoals beveiligde servers met firewalls. Wij gebruiken toegangscontrolemechanismen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot Uw Persoonsgegevens. Helaas is geen enkele website of internettransmissie ooit volledig 100% veilig en zelfs Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, gegevensverlies of andere inbreuken nooit zullen voorkomen, maar hier volgen enkele handige tips om Uw gegevens veilig te houden. Zorg ervoor dat U uitlogt uit Uw Account na gebruik. Deel uw wachtwoord met niemand anders.

7. Links naar websites van derden

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. Als U een link naar een van deze websites volgt, dient U er rekening mee te houden dat deze websites onderworpen zijn aan hun eigen privacyregels en dat Wij geen enkele verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor de gegevensbeschermingsvoorwaarden van derden.

Zorg ervoor dat U op de hoogte bent van het toepasselijke privacybeleid alvorens Persoonsgegevens naar deze websites te sturen.

8. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. De meest actuele versie van het beleid is van toepassing op ons gebruik van Uw Persoonsgegevens en staat altijd op www.sunoptic.com/en/privacy-policy. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid.

9. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten op Uw Persoonsgegevens en Wij zijn als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de naleving van deze rechten:

 • U kunt Uw Persoonsgegevens die door ons als verantwoordelijke voor de verwerking worden bewaard te allen tijde kosteloos inzien en controleren.
 • U kunt verzoeken om correctie en/of verwijdering en/of afscherming van Uw Persoonsgegevens.
 • U kunt verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, kunt U Uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.
 • U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U bewaren te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op Uw verzoek zullen wij Uw Persoonsgegevens overdragen aan een andere gegevensbeheerder. Om een van de in deze paragraaf genoemde rechten uit te oefenen of mocht U vragen, opmerkingen of inlichtingen hebben over onze verzameling, verwerking en het gebruik van Uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@sunoptic.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Dit privacybeleid voor de website is voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2022.